NIEUW: Nedap Smarttag Poot

NIEUW: Nedap Smarttag Poot met Sta-lig Monitoring

Méér dan Tochtdetectie alleen

Verbeter de vruchtbaarheid, gezondheid en het welzijn van ieder dier in uw veestapel met Nedap Tochtdetectie met Sta-lig Monitoring.

Nedap Smarttag Poot

De Nedap Smarttag Poot geeft informatie over uw koeien.

Smarttag Leg geeft informatie over koeien

Nedap Sta-lig Monitoring méér zicht en controle op al uw dieren

Dagelijks laat een koe eenzelfde patroon van gedrag en bewegingen zien. Vanuit dit inzicht heeft Nedap Sta-Lig Monitoring ontwikkeld. Deze techniek neemt een vijftal gedragsaspecten waar die een representatieve afspiegeling zijn van het dagelijkse gedragspatroon van een dier: de tijd dat een dier ligt, staat en loopt, het aantal keren dat een dier opstaat en het aantal stappen dat een dier per dag zet


Wat is Nedap Tochtdetectie met Sta-lig Monitoring via de Smarttag Poot?