Nedap Smarttag Poot

Nedap Smarttag Poot voor

Tochtdetectie en Sta-lig Monitoring

De Nedap Smarttag Poot is een vernieuwd, innovatief pootlabel
dat o.a. middels een G-sensor het gedrag en bewegingen van
individuele dieren moeiteloos in drie dimensies registreert. Gevolg
is een zeer nauwkeurige Tochtdetectie met Sta-lig Monitoring. De
toegepaste datacommunicatie techniek in de Smarttag garandeert
een constante data-uitwisseling op grote afstand. Hierdoor
zijn data altijd RealTime beschikbaar en worden attenties tijdig
gegeven. Optioneel biedt de Nedap Smarttag Poot ISO Identificatie
voor managementtoepassingen als melken, voeren en separeren.

Nedap Smarttag Poot
De functionaliteiten

01.Tochtdetectie RealTimeProduct-47

Pootbewegingen die duiden op tochtigheid worden feilloos
waargenomen door de Nedap Smarttag Poot. Dag en nacht. De
data zijn RealTime beschikbaar door de datacommunicatie op
grote afstand. Met de data van de Nedap Smarttag Poot worden
tochtige koeien nauwkeurig gedetecteerd en kan het optimale
inseminatiemoment gemakkelijk worden vastgesteld. Gevolg?
Betere vruchtbaarheidsresultaten en een optimalisatie van de
melkproductie.

02. Sta-Lig Monitoring

Een koe vertoont dagelijks hetzelfde patroon van gedrag
en bewegingen. Nedap Sta-lig Monitoring biedt hiervan
een representatieve afspiegeling. Via de G-sensor in de
Nedap Smarttag Poot worden continu een vijftal dagelijkse
gedragsaspecten van een koe waargenomen: sta-, lig- en
looptijden, het aantal keren dat een dier opstaat en het aantal
stappen dat een dier per dag zet. Afwijkingen in één van deze
het betreffende dier en dat nadere controle nodig is. Door tijdig
ingrijpen bij mogelijke gezondheidsproblemen of- risico’s wordt
een verlaging van de melkproductie en eventuele behandel- en
uitvalkosten voorkomen. Het ondersteunt de veehouder om
bedrijf, met een hogere levensduur van zijn dieren.

03.Optioneel: ISO Identificatie

Een betrouwbare high performance oplossing voor identificatie
in management toepassingen als melken, voeren en separeren.
De identificatie in de Smarttag blijft altijd werken, ook al is de
batterij leeg.

Nedap_logo