Melkveeventilator

 

Vostermans Ventilation introduceert een nieuwe, uiterst eff ecti eve, Melkveeventi lator. De moderne, zeer
producti eve melkkoeien dienen het hele jaar door onder opti male klimaatomstandigheden te verblijven.
Vooral in de zomer kan de temperatuur in de stallen behoorlijk oplopen. Boven de 22-25°C verminderen
de koeien hun voedselinname en hebben ze extra energie nodig om deze overmati ge hitt e kwijt te
geraken, met als gevolg dat hun gebruikelijke hoge melkproducti e vermindert.

Unieke voordelen

Met de nieuwe Melkveeventilator introduceert Vostermans een oplossing voor deze problemen. De venti lator zorgt voor
frisse lucht rondom de dieren, waarmee de hitt estress kan worden weggenomen. Bovendien wordt de lucht in de gehele stal
gecirculeerd, zodat ook alle hoeken geventi leerd worden. De venti latoren zorgen voor een gelijkmati ge luchtverdeling in de stal.
Een extra voordeel is dat de koeien minder last hebben van vliegen. De venti lator wordt op een hoogte van minimaal 2,5 meter
in een hoek van 10-12° gehangen om een opti maal venti lati epatroon in de stal te verkrijgen.
De Melkveeventi lator heeft een hoge luchtopbrengst: 48.400 m3
/h bij 0 Pa. Met de hoge worp van 146 m en het hoge rendement
(25,3 Watt / 1.000 m3/u), biedt de Melkveeventi lator meerdere unieke voordelen. In de markt wordt geadviseerd iedere 12-14
meter een venti lator te installeren. Echter, het aantal rijen en benodigde ventilatoren hangt af van de dichtheid, de constructie en het gebruik, als ook van de lokale klimaatomstandigheden. Het lage geluidsniveau van de venti lator maakt een rustige omgeving mogelijk. Voor de veiligheid is de 3-bladsventi lator aan beide zijden voorzien van een “korf”. De ventilator kan eenvoudig geïnstalleerd worden aan de spant van het gebouw. Door de speciale aandrijfriem is een riemspanner niet nodig. De ventilator heeft 1 jaar garanti e en is bestand tegen de agressieve omstandigheden in het gebouw (ammoniakgehalte kan in een
melkveestal hoog oplopen). De motor heeft een garanti e van 3 jaar.

 Feiten:

• Hoge luchtopbrengst: 48.400 m3/h bij 0 Pa95932-00-00-01
• Hoge worp: 146 meter
• Frequenti e- en transformator regelbaar
• Meerdere lay-outs met venti latoren mogelijk
• Eenvoudige constructi e
• Hoge effi ciënti e: 25,3 Watt /1000 m3/u
• Laag geluidsniveau 67 dB (A)
• IP55 motor
 Voordelen:
• Minder hitt estress voor melkkoeien
• Hogere resultaten melkproductie
• Beperkte verstoring in het gebouw
• Eenvoudiger te beheren tegen lage kosten
• Korte terugverdientijd
• Verbeterde luchtcirculatie- en verdeling
• Eenvoudige installatie en onderhoud
• Hoge duurzaamheid: 1 jaar garantie op de ventilator
3 jaar garantie op de motor